1) Pengumpulan Butir Peribadi Pembeli/Bakal Pembeli2) Mengemaskini butir peribadi3) Kebimbangan berkaitan keselamatan butir peribadi